vineri, 18 octombrie 2013

Iubirea - primul născut al Vieții

Cu adevărat Iisus Hristos a fost fiul lui Dumnezeu deoarece Iubirea este primul născut al Vieţii.
De când a apărut universul, prin mijloace tainice şi de neînţeles pentru noi, Iubirea se naşte din Dumnezeu Absolut şi cu ajutorul Cunoașterii intuitive devine cale de menţinere a Vieţii în fiinţele manifestate.
Cu adevărat Iisus Hristos este Domnul Iubirii şi nimeni nu poate ajunge la Tatăl Ceresc - Viaţa Veşnică, fără mijlocirea Fiului. Numai prin intermediul iubirii omul poate primi fericirea, bucuria, pacea.
Viața în iubire, atât de frumos expusă în Noul Testament, nu ne permite nici o clipă de uitare de sine, îndemnându-ne permanent la veghere şi atenţie.
Iluminarea în creştinism este un proces permanent şi ajutorul trinităţii - Viaţă, Iubire şi Cunoaștere intuitivă - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt vine în primul rând prin credinţă şi rugăciune.
Iisus Hristos a fost cu siguranță fiul lui Dumnezeu pentru că el și-a cunoscut Sinele.