joi, 31 martie 2016

Cunoscătorii Sinelui

Cunoașterea obținută prin meditație directă asupra sinelui este atât de paradoxală și încărcată de contradicții încât cel care îndrăznește să o transmită, dacă nu este crucificat sau ars pe rug, sfârșește prin a fi hulit și urât de toți oamenii. Legile vieții sunt astfel întocmite încât nimeni nu poate vedea adevărul dacă nu-l obține prin propriul său efort și sacrificiu. Nu-mi pot transmite înțelegerea și nici nu mi-o pot explica, dar orice om îmi poate deveni mai mult decât un prieten dacă și-o descoperă în sine însuși.

M-am împăcat cu Iisus și cu Iehova...Dacă pe Iisus, ca simbol al dragostei și sacrificiului, am ajuns relativ ușor să-l înțelg, cu Iehova mi-a fost mult mai greu. La început l-am văzut ca pe un zeu aspru și nemilos acționând adesea sub impulsul mâniei și supărării, însă cu timpul am ajuns să-l înțeleg. Îmi e atât de drag astăzi încât mai mult ca niciodată mă simt răvășit de neputința cuvintelor. Îl iubesc și-l înțeleg pentru că am văzut prin viața mea ce înseamnă să vrei să dăruiești din tot sufletul și din toată inima ta și să fii refuzat cu încăpățânare, îl înțeleg pentru că am simțit ce înseamnă să fii motivat de dragoste pentru binele oamenilor, iar ei să cârtească mereu împotriva ta, interpretând cu reavoință toate intențiile tale.
Mă simt mulțumit că pot  să-i văd astăzi pe Iehova și Iisus în adevărata lor lumină de persoane care s-au unit conștient cu A Fi - Spiritul pur, și din sinele lor, împreună cu celelalte personalități religioase ale omenirii, au dat sens și materie lumii nostre. Sunt cu adevărat creatorii noștri, pentru că unindu-se conștient cu Spiritul vieții , ei ne-au creat atât corpul cât și modul de a gândi.
Unindu-se cu A Fi - izvorul și Sinele universului, ei au devenit astăzi unul, și cu siguranță așa vor deveni și credincioșii lor.
Fiecare a semănat cu uneltele acelor timpuri, mai mult sau mai puțin rudimentare, dar recolta o vor strânge împreună, într-o unică conștiință evoluată a prieteniei și compasiunii universale.

Iată în continuare semnificația esoterică a rugăciunii Tatăl Nostru, așa cum mi-a fost transmisă mie de spiritul suprem A Fi, sub rezerva dificultăților și aproximărilor de rigoare atunci când mintea noastră limitată încearcă să-l facă inteligibil.

Tatăl nostru,

Semnifică spiritul pur A Fi, sursa și izvorul vieții noastre.

Care ești în ceruri,

Cerul reprezintă locul purității divine din vârful capului nostru, lăcașul înțelepciunii și al conștiinței divine. Pornind de la subiectiv la obiectiv, de la imperceptibil la perceptibil, de la nondimensional la dimensional, tot ce există se află în conștiința noastră, care atunci când devine unitară se numește divină.Sfințească-se numele tău,

Înseamnă sfințirea numelui tău cu numele divinului din tine cu care devii unul.
Numele acesta este Eu Sunt.

Vie împărăția ta,

Reprezintă chemarea expresă a unei stări interioare de pace și frumusețe stabilă.

Facă-se voia ta,
Precum în ceruri așa și pe pământ,

Semnifică unitatea cerului cu a pământului, a trupului cu spiritul, a omului cu universul într-o armonie indestructibilă.

Pâinea noastră cea de toate zilele,
Dă-ne-o nouă astăzi,


Când ne rugăm Spiritului divin trebuie să avem mereu în vedere eternitatea și nu firmiturile. Cea de toate zilele înseamnă aici pentru toate zilele, adică pentru a trai în veșnicie. Dă-ne-o nouă astăzi semnifică hotărârea de a nu mai amâna descoperirea înțelepciunii divine care eliberează și duce la beatitudine, ci realizarea acestui fapt aici și acum.

Și ne iartă nouă greșelile noastre,
Precum și noi iertăm greșiților noștri,


Semnifică necesitatea iertării lumii ca să ne putem ierta pe noi înșine, deoarece lumea nu este decât o reflecție a proprie noastre conștiințe.

Și nu ne duce pe noi în ispită,


Prin acest vers ne rugăm divinului Spirit A Fi să nu ne pună în cale tentațiile unei vieți ușoare, obținută prin furt și exploatare, pentru că atât cât avem trup de pământ și simțuri suntem slabi și putem fi cu ușurință rătăciți.

Ci ne izbăvește de cel rău,


Cel rău semnifică totalitatea instinctelor ucigașe și animalice transmise de strămoșii noștri întru trup. Este mai mult decât sigur că fără a ne elibera de ele nu putem avea acces la înțelepciunea divină care duce la pace și beatitudine. Calea eliberării prin conștiință nu e ușoară, dar viața trăită în inerție se dovedește în cele din urmă o soluție mult mai proastă. Instinctele materiei noastre (care atunci când au fost personalizate au luat numele de Demon sau Animal) trebuie transformate și puse în slujba binelui, nicidecum ucise.

Amin.


Semnifică: „Așa să fie, întru binele meu și a tuturora!". Reprezintă renunțarea la dorință, punctul final al oricărei discuții din care să rezulte pierderea păcii și a dragostei. Este o prescurtare a expresiei: "Fie ca lumescul să tacă pentru a lăsa divinul să lucreze."


***
PS.
Oamenii se pot contrazice la infinit pe seama utilității sau prejudiciului adus de doctrinele religioase, dar cu siguranță nimeni nu va putea dovedi vreodată că omul ar fi fost mai puțin nemernic fără ele. Să mulțumim Universului că ne-a dat povești pe care să le memorăm pentru a ne dezvolta mintea și a ne deosebi de animale. Înțelept ar fi ca înainte de a "ne depăși mintea" să ne preocupăm să o avem, respectând școala și învățătura.

                          
                          finalul blogului