Drumul spre înțelepciune e lung, greșeli pe parcursul lui facem cu toți nenumărate, ferice de cel care învață să-și asculte supraconștiința, pentru că ea îl va călăuzi către libertate

vineri, 1 aprilie 2016

Persoana unită cu Sinele


Cunoașterea obținută prin meditație directă asupra sinelui este atât de paradoxală și de încărcată de contradicții încât cel care îndrăznește să o transmită, dacă nu este crucificat sau ars pe rug, sfârșește prin a fi hulit și urât de toți oamenii. Legile vieții pe Pământ sunt astfel întocmite încât nimeni nu poate vedea adevărul dacă nu-l obține prin propriul său efort și sacrificiu. Nu-mi pot transmite înțelegerea și nici nu mi-o pot explica, dar orice om îmi poate deveni mai mult decât un prieten dacă și-o descoperă în sine însuși.

Nu am crezut că-i voi iubi vreodată atât de mult pe Iehova și Iisus. Dacă pe Iisus ca simbol al dragostei și sacrificiului am ajuns relativ ușor să-l înțeleg, cu Iehova mi-a fost mult mai greu. La început l-am văzut ca pe un zeu aspru și nemilos acționând adesea sub impulsul mâniei și supărării... Cu timpul însă am început să-l simt și să-l înțeleg. Îmi e atât de drag Iehova astăzi încât mai mult ca niciodată mă simt parcă răvășit de neputința cuvintelor. Îl iubesc și-l înțeleg pentru că știu ce înseamnă să vrei să dăruiești din sufletul și din inima ta și să fii refuzat cu încăpățânare, îl înțeleg pentru că am văzut ce înseamnă să fii motivat de dragoste și să ai spirit de sacrificiu întru binele oamenilor, iar ei să cârtească mereu împotriva ta, interpretând cu reavoință toate intențiile tale. 
Azi nu mai confund simbolurile scripturilor cu faptele în sine. Am ajuns să înțeleg de ce un cunoscător al Sinelui nu mai vrea să-și impună personalitatea ori de ce nu-și mai dorește recunoașterea oamenilor.
Cred că-i pot vedea astăzi pe Iehova și pe Iisus în adevărata lor lumină de Persoane care s-au unit conștient cu A Fi - Spiritul pur, și din Sinele lor, împreună cu celelalte zeități mărețe ale omenirii, au dat sens și materie acestei lumi. Sunt creatorii noștri cu adevărat, căci unindu-se cu Spiritul pur a toate ziditor ei ne-au creat corpul, iar prin Persoana lor ei au pus bazele gândirii și sensibilității umane care ne-a creat civilizația. 
Unindu-se cu A Fi - Sursa și Sinele universului, ei au devenit astăzi unul, și cu siguranță așa vor deveni și credincioșii lor. 
Fiecare a semănat cu uneltele acelor timpuri, mai mult sau mai puțin rudimentare, dar recolta o vor strânge împreună, într-o unică conștiință evoluată a prieteniei și compasiunii universale. 

Iată în continuare semnificația esoterică a rugăciunii Tatăl Nostru, așa cum mi-a fost transmisă mie de spiritul suprem A Fi, sub rezerva dificultăților și aproximărilor de rigoare atunci când mintea noastră limitată încearcă să-l facă inteligibil. 


Tatăl nostru,

Semnifică spiritul pur A Fi, sursa și izvorul vieții noastre.

Care ești în ceruri,

Cerul reprezintă locul purității divine din vârful capului nostru, lăcașul înțelepciunii și al conștiinței divine.

Sfințească-se numele tău,

Înseamnă sfințirea numelui tău cu numele divinului din tine cu care devii unul.

Vie împărăția ta,

Reprezintă chemarea expresă a unei stări interioare de pace și frumusețe stabilă.

Facă-se voia ta,
Precum în ceruri așa și pe pământ,

Semnifică unitatea cerului cu a pământului, a trupului cu spiritul, a omului cu universul într-o armonie indestructibilă.

Pâinea noastră cea de toate zilele,
Dă-ne-o nouă astăzi,

Semnifică altceva decât ați crezut până acum. Aceasta este o rugăciune a mântuirii și nu a fost menită să se ocupe de lucrurile trebuincioase trupului în lumea aceasta. Cea de toate zilele înseamnă pentru toate zilele, adică pentru a trai în veșnicie. Dă-ne-o nouă astăzi înseamnă hotărârea de a nu mai amâna descoperirea înțelepciunii divine care eliberează și duce la beatitudine, ci realizarea acestui fapt aici și acum.

 Și ne iartă nouă greșelile noastre,
Precum și noi iertăm greșiților noștri,

Semnifică necesitatea iertării lumii ca să ne putem ierta pe noi înșine, deoarece realizăm că ea nu este altceva decât reflecția propriei noastre conștiințe. 

Și nu ne duce pe noi în ispită,

Înseamnă de fapt Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită. Prin acest vers ne rugăm divinității, prezentă prin uniunea cu Spiritul Vieții permanent în noi, să ne ajute împotriva tentațiilor de a urmări o viața ușoară, obținută prin furt, manipulare și exploatare a celorlalte ființe, distrugătoare a minții în cele din urmă. 

Ci ne izbăvește de cel rău,

Cel rău 
semnifică totalitatea instinctelor ucigașe și animalice transmise de strămoșii noștri întru trup. Fără a ne elibera de ele nu putem avea acces la înțelepciunea divină care duce la pace și beatitudine. Calea eliberării prin conștiință nu e ușoară, dar viața trăită în inerție se dovedește în cele din urmă o soluție mult mai proastă. Instinctele materiei noastre (care atunci când au fost personalizate au luat numele de Demon sau Animal) trebuie transformate și puse în slujba binelui, nicidecum ucise.

Amin.

Semnifică: „Așa să fie, întru binele meu și a tuturora!". Reprezintă punctul final al oricărei discuții din care să rezulte pierderea păcii și a dragostei. Este o prescurtare a expresiei: "Fie ca lumescul să tacă pentru a lăsa divinul să lucreze."


                                           Final de blogNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu