vineri, 18 octombrie 2013

Iubirea - primul născut al Vieții

De când a apărut universul, prin mijloace tainice şi de neînţeles pentru noi, Iubirea se naşte din Dumnezeu Absolut şi cu ajutorul Cunoașterii intuitive devine cale de menţinere a Vieţii în fiinţele manifestate.
Iisus Hristos este Domnul iubirii și cu adevărat el îi poate conduce pe oameni la Tatăl Ceresc - Viaţa Veşnică.
Iluminarea în creştinism este un proces de lungă durată şi cu ajutorul trinității - Viaţă, Iubire şi Cunoaștere intuitivă - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt omul poate ajunge la mântuire.
Iisus a spus că este fiul lui Dumnezeu pentru a nu tulbura conștiința precară a omului din acele vremuri, dar în realitate el a fost însuși Dumnezeu, pentru că nu-i așa, cine-și (re)cunoaște Sinele (Dumnezeu) devine însuși Dumnezeu. Despre Iehova se poate spune același lucru: el a devenit Dumnezeu când și-a recunoscut Sinele și a spus: Eu sunt cel care sunt.